Làm bằng đại học ở đâu chắc chắn không bị phát hiện?

Làm bằng đại học ở đâu chắc chắn không bị phát hiện?

Làm bằng đại học nếu an toàn thì có quá nhiều ưu điểm và lợi thế, bạn nghĩ xem chỉ với 4 triệu đồng mà bạn có công việc như ý, mức lương thỏa đáng lại còn được xã hội nhìn nhận khác hẳn. Tuy nhiên, nếu không may có…