Bị mất bằng có nên sử dụng dịch vụ làm bằng đại học

Bị mất bằng có nên sử dụng dịch vụ làm bằng đại học

Bị mất bằng có nên sử dụng dịch vụ làm bằng đại học không? Bằng đại học chính là bằng chứng để chứng minh cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ cùng bao công sức, tâm huyết của chúng ta trong việc học tập.