Làm bằng đại học mất bao lâu?

Làm bằng đại học mất bao lâu?

Rất nhiều bạn đọc thắc mắc liệu rằng thời gian chờ đợi từ khi bắt đầu dich vụ làm bằng đại học đến khi nhận làm bằng đại học mất bao lâu. Xác định được khung thời gian này không chỉ giúp khách hàng chủ động sắp xếp công việc…